پایان نامه

پایان نامه درباره نقش شناسایی شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

  سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد روش ساخت، بهره­برداری، انتقال (O.T) B.O.T[1] Read more…

By 92, ago