تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    جمله­ ی جریمه­ ی وابستگی­های رنگی

این جمله­ی جریمه، همبستگی بین سه کانال رنگی (RGB) تصویر اصلی را مشخص می­کند. این تابع جریمه، عدم انطباق بین مکان­ یا جهت­ لبه­ها در سرتاسر باندهای رنگی را مینیمم می­کند. با در نظر داشتن [115]، با مینیمم کردن نُرمِ ضرب برداری هر دو پیکسل رنگی مجاور، باندهای متفاوت را مجبور به داشتن مکان و جهت لبه­های مشابه می­کند. مربع نُرم ضرب خارجی بردارهای  و ، که مقادیر دو پیکسل رنگی همجوار را نشان می­دهد، بصورت زیر تعریف می­گردد:

 

  • (4-1)

که Θ زاویه بین دو بردار و  بردارهای جهت­ اصلی در فضای سه بعدی هستند. همچنین جمله وفاداری مقادیر  و  را محدود خواهد نمود، با مینیمم ساختن ،  مینیمم می­گردد و در نتیجه­ی آن، خود Θ نیز کم خواهد گردید، که مقدار Θ ی کم نشان از جهت مشابه می باشد. مبتنی بر تئوری اثبات شده در [46]، نویسنده در [127]، تابع هزینه­­ی که وابستگی بین رنگی پیکسل مشخص را به حداقل می­رساند، پیشنهاد دادند. این جمله، نرم ضرب خارجی بردار همه­ی پیکسل­های همجوار را دارد، که بوسیله­ی روش عامل محدود حل می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word