عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم

موتور مورد نظر جهت انجام شبیه سازی یک موتور 3hp ، 460 ولت، 4 قطب، سه فاز اتصال ستاره با فرکانس کاری 60 هرتز می باشد. در سیم بندی ماشین سه کلاف در هر فاز هست که کلاف ها متحد المرکز هستند و هر کلاف نیز دارای 132 دور می باشد. بنا براین در هر شیار 44 دور قرار می گیرد. در موتور نمونه خطای حلقه به حلقه در فاز A رخ داده می باشد.

در این قسمت رفتار ماشین هنگامیکه تغذیه آن یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 60 هرتز  می باشد، در حالت راه اندازی و بدون بار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج این مطالعه در نمودار های زیر ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آغاز شکل موج جریان فاز A در شکل زیر نمایش داده شده می باشد.

شکل3- 11شکل موج جریان فاز A

همانطور که از نمودار مشخص می باشد، رفتار موتور را می توان به دو قسمت تقسیم نمود، حالت گذرا و حالت پایدار. همچنین می توان به گونه تقریبی اظهار نمود که حالت گذرای جریان در 200 میلی ثانیه اول میرا می گردد و پس از آن موتور به حالت پایدار وارد می گردد. از بازه زمانی رفتار گذرا به عنوان یک پارامتر برای مطالعه رفتار موتور در دو حالت سالم و خطا بهره گیری خواهیم نمود.

نمودار سرعت ماشین بر حسب زمان در ادامه ارائه شده می باشد.

نمودار3- 1نمودار سرعت ماشین بر حسب زمان

از این نمودار نیز می توان صحت تقسیم بندی رفتار ماشین به دو قسمت گذرا و پایدار بهره گیری نمود. ورود به حالت پایداری در حدود بازه زمانی 200 میلی ثانیه اتفاق می افتد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word