عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    ادغام فراتفکیک پذیری و موزائیک­زدایی در یک فرآیند

با تصریح به اثرات موزائیک، هندسه­ی مسئله موزائیک­زدایی تک فریمی با چند فریمی اساسا متفاوت می باشد. و اعمال الگوریتم­های متداول موزائیک­زدایی به حالت چند فریمی به سادگی ممکن نیست. برای درک بهتر مسئله موزائیک زدایی چند فریمی، مثالی را برای حالت حرکت انتقالی می­زنیم. فرض کنید که مجموعه ای از تصاویر کم وضوح رنگی فیلتر شده موجود باشد. (شکل 4-‌4). ما از فرآیند دو مرحله ای که در بخش 4‌.1.2 مطرح شده می باشد برای ترکیب این تصاویر بهره گیری می­کنیم.

تصویر حاصل از فرآیند «جابجایی و اضافه کردن» در شکل 4-‌‌4، الگوی سنجش حسگر را در شبکه وضوح بالا، نشان می­دهد. تصویر فیلتر شده پس از نگاشت به شبکه­ی HR، با سایر فریم­هایی که آپسمپل شده­اند جمع می­گردد، و تصویر نهایی را ایجاد می­کند. در چنین حالتی، الگوی نمونه­برداری کاملا اختیاری و به حرکت نسبی بین تصاویر کم وضوح وابسته می­گردد. این مسئله ایجاب می­کند، از الگوریتم­های موزائیک­زدایی متفاوتی نسبت به روش­هایی که برای الگوهای بایر اصلی طراحی شده­اند، بهره گیری گردد. شکل 4-‌‌4، رفتار متفاوت کانال سبز را نسبت به کانال­های آبی و قرمز نشان می­دهد، در نتیجه روش­های موزائیک زدایی تک فریمی که پیش از این مطرح گردید، برای حالت چند فریمی مناسب نمی­باشد. هنگامی­که بطور کلی پیکسل­های سبز بیشتری نسبت به پیکسل­های آبی و قرمز هست، بطور محلی، هر پیکسل ممکن می باشد بوسیله تنها رنگ­های قرمز و یا آبی احاطه شوند. پس اولویت کلی، برای یک باند رنگی نسبت به سایرین وجود ندارد (فرضیات اول و دوم در بخش 4.‌3.2 برای حالت چند فریمی درست نمی باشد).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word