عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی پیش روی خطای ثبت

در آزمایش دوم، با ایجاد خطا در تخمین حرکت (خطای ثبت)، عملکرد الگوریتم­های مختلف در ترم وفاداری و تنظیم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. برای شبیه سازی خطای ثبت، بایاسی معادل یک پیکسل جابجایی در شبکه LR (یا معادل 4 پیکسل در شبکه HR) به پنج فریم انتهایی تصاویر ساخته شده اضافه می­گردد. بردار­های حرکت دارای خطا در جدول­ 3-2 آورده شده می باشد.

نتیجه­ی بهره گیری از معیار L2 و تنظیم تیخونوف در شکل 3-8(الف)، نشان داده شده می باشد. همان‌گونه که مشخص می باشد، معیار L2 هیچ‌گونه مقاومتی در برابر خطای حرکت ندارد و خرابی ناشی از خطای حرکت در تصویر HR بازسازی شده کاملاً دیده می­گردد. تصویر حاصل از پیاده سازی معیار L1 و تنظیم BTV در شکل ‏3‌-‌‌8(ب)، آورده شده می باشد. این روش در مقایسه با معیار L2، عملکرد بهتری دارد، اما خرابی حرکتی در تصویر بازسازی شده هنوز قابل رویت می باشد. شکل 3-8(ج) بکار بردن تخمین Huber و تنظیم BTV را در بازسازی تصویر HR نشان می­دهد. با تنظیم حد آستانه T=0.01 برای معادله (3-10)، مقاومت نسبت به خطا را افزایش دادیم و اعوجاج­ها را تا حد زیادی کاهش پیدا نمود.

نهایتا پیاده­سازی روش پیشنهادی مطرح شده در بخش 3.2، در شکل 3-8(د) نشان داده شده می باشد. پارامترهای انتخاب شده برای این روش به صورت λ=0.03، α=0.3، P=2، β=4 و c=10 هستند. با مقایسه­ی شکل 3-‌‌8(د) با سایر روش­ها، متوجه می­شویم که نه تنها روش پیشنهادی در حذف اعوجاج­های ناشی از خطای حرکت به گونه موثرتری اقدام کرده می باشد، بلکه تصویر حاصل شده لبه­هایی تیزتر بدون اثرات رینگینگ دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word