تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     روش پیشنهادی جهت موزائیک زدایی چند فریمی

در بخش 4.‌‌4.4، تفاوت­های موزائیک زدایی چند فریمی را با موزائیک زدایی تک فریمی نشان دادیم. در نتیجه، برای ادغام دو مسئله­ی فراتفکیک پذیری چند فریمی و موزائیک زدایی، نیازمند روشی متفاوت هستیم. فرسیو و همکارانش در [115]، با ارائه­ی تابع هزینه­ای که شامل جملات مختلف بود، توانستند الگوریتم موزائیک زدایی چند فریمی را برای ادغام این دو مسئله پیشنهاد دهند. با پیاده­سازی این روش، فرآیند موزائیک زدایی تصویر و افزایش وضوح آن بطور همزمان صورت می­گیرد. شکل 4-7 بلوک دیاگرام چنین روشی را نشان می­دهد. در زیر بطور اختصار جملات بهره گیری شده در تابع هزینه این روش مطرح شده­می باشد:

  1. جمله­ای که مجبور به ایجاد شباهت­ها بین داده­های خام و تخمین پروضوح می­کند. (جمله­ی وفاداری)
  2. جمله­ای که تیزی لبه­ها در مولفه­ی روشنایی تصویر وضوح بالا را تقویت می­کند. (جمله­ی جریمه­ی روشنایی)
  3. جمله­ای که همواری در مولفه­ی رنگ تصویر وضوح بالا را تقویت می­کند. (جمله­ی جریمه­ی رنگ)
  4. جمله­ای که تجانس مکان و جهت لبه­ها را در باندهای رنگی مختلف را تقویت می­کند. (جمله­ی جریمه­ی وابستگی­های رنگی)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word