شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم

موتور مورد نظر جهت انجام شبیه سازی یک موتور 3hp ، 380 ولت، 4 قطب با فرکانس کاری 50 هرتز می باشد. که پلاک ماشین در پیوست ضمائم آمده می باشد . در موتور نمونه خطای حلقه به حلقه در فاز A رخ داده می باشد.

در این قسمت رفتار ماشین هنگامیکه تغذیه آن یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 50 هرتز  می باشد، در حالت راه اندازی و بدون بار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج این مطالعه در نمودار های زیر ارائه شده می باشد.

آغاز شکل موج جریان فاز A در شکل زیر نمایش داده شده می باشد.

شکل4- 7شکل موج جریان فاز A

همانطور که از نمودار مشخص می باشد، رفتار موتور را می توان به دو قسمت تقسیم نمود، حالت گذرا و حالت پایدار. همچنین می توان به گونه تقریبی اظهار نمود که حالت گذرای جریان در 400 میلی ثانیه اول میرا می گردد و پس از آن موتور به حالت پایدار وارد می گردد. از بازه زمانی رفتار گذرا به عنوان یک پارامتر برای مطالعه رفتار موتور در دو حالت سالم و خطا بهره گیری خواهیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word