تکه هایی از این پایان نامه :

مروری بر تحقیقات گذشته

موتورهای القایی در دامنه وسیعی از کاربردها بعنوان یک وسیله تبدیل توان الکتریکی به کار مکانیکی به کار می طریقه. ارزان بودن، استحکام بالا و سادگی ساختمان آن ها موجب شده می باشد تا این گروه از موتورها اصلی ترین منبع توان مکانیکی به حساب آیند و در سیستم های کنترل جایگاه و سرعت مورد بهره گیری قرار گیرند. کاربرد موتورهای القایی سه فاز در راه اندازهای با سرعت متغیر نسبت به موتورهای سنکرون سه فاز رایج تر می باشد. تخمین سرعت بدون نیاز به حسگر در این راه اندازها از اهمیت بالا برخوردار می باشد. پس روش های مختلفی برای این مقصود ارائه شده می باشد. یکی از این روش ها بر اساس اندازه گیری فرکانس بعضی هارمونیک های ویژه در جریان خط استاتور استوار می باشد. مانند عوامل تولید این هارمونیک ها، نفوذ پذیری شیارهای استاتور و روتور می باشد [14-12]. پس مطالعه تأثیر این شیارها در عملکرد موتور القایی از موارد مهمی می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در مرجع [15] به مقصود شناسایی عیب نا هم محوری، تأثیر انواع مختلف شیارهای موتور القایی با بهره گیری از روش اجزاء محدود مطالعه شده می باشد. روش اجزاء محدود نسبت به سایر روش های مدل سازی دقیق تر می باشد اما بهره گیری از این روش در سیستم های کنترلی حلقه بسته با مشکلاتی همراه می باشد و برای پیاده سازی آن نرم افزارهای خاصی مورد نیاز می باشد. روش دیگری که در مدل سازی ماشین های الکتریکی بکار می رود، روش تابع سیم پیچ می باشد. این روش بر خلاف روش اجزاء محدود، با بهره گیری از نرم افزارهای محاسباتی عمومی نظیر MATLAB با صرف مدت زمان کمتری قابلیت انجام دارد.

در مرجع [16] برای مطالعه اثر شیارها با روش تابع سیم پیچ، از یک ارتباط ی تقریبی بعنوان تابع فاصله هوایی معکوس بهره گیری شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word