تکه هایی از این پایان نامه :

  • معایب مدلVIM

امروزه پیشرفت فن آوری امکان ساخت واستقرار نیروگاههای تولیدبرق کوچک را در نزدیک مراکزتقاضامیسرنموده می باشد. همچنین با گسترش فن آوری اطلاعات،آزادسازی وتوسعه رقابت دردیگرصنایع زیربنایی این تفکرراکه ساختارVIM تنها مدل حاکم برصنعت برق می تواند باشد را باتردیدمواجه ساخته می باشد. علاوه برآن معایب عمده ساختارVIM به تبیین زیر می باشد:

-فقدان انگیزه های لازم برای بهبودخدمات وتقلیل هزینه ها

-عدم شفافیت وتصمیم گیری های ضعیف درسرمایه گذاری

-به علت انحصار،دخالت های سیاسی عملکردکل سیستم راتحت تأثیر قرارمی دهد.

2-5-2- مدل انحصارخریدار (monopsony)

دراین مدل امکان رقابت در تولیدبرق وجوددارد اما انتقال وتوزیع همچنان انحصاری می باشد.دراین مدل تولیدکنندگان خصوصی طی یک قرارداد بلندمدت برق را به تنها خریدارکه دولت می باشد می فروشند. این قراردادها به نحوی تنظیم می شوند که مبلغ خرید برق از هر نیروگاه برابر باهزینه نهایی آن باشد.البته خرید برق براساس هزینه های واقعی باعث می شودتاتولیدکنندگان انگیزه کمتری برای کاهش این هزینه ها داشته باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word