تکه هایی از این پایان نامه :

1        ارتقاء وضوح تصاویر خاکستری

در فصل پیش، به ارائه رویکردهای مختلف برای افزایش وضوح تصاویر پرداختیم. معمولا این روش­ها به نویز و مدل در نظر گرفته شده برای فرآیند تخریب بسیار حساس هستند، که منجر به محدودیت کارایی آنها خواهد گردید. ما با بهره گیری از روش پردازش سیگنال با رویکرد آماری، روش قوی و کارآمدی را برای مقابله با مدل­های مختلف داده و نویز در فرآیند افزایش وضوح تصویر، پیشنهاد می­­دهیم. در این روش پیشنهادی، بر اساس خطاها و نویزهای موجود در هر فریم کم وضوح، می­توانیم اندازه تاثیر هر فریم را در بازسازی تصویر نهایی کنترل کنیم. با تبیین روش ترکیب تصاویر کم وضوح مبتنی بر تخمین ML این فصل را آغار خواهیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word