متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • علم مدیریت فازی

معیارهای اندازه­گیری موضوعات و پدیده‌ها‌ بر مبنای رفتار سازمانی و نیازهای پژوهش متفاوت خواهند گردید اما آن­چه که همواره ثابت می باشد فرایند و شیوه سنجش می باشد در این فرایند فرد یا افرادی که در حوزه مورد پرسش تخصص کافی دارند اطلاعات کیفی را به ارزش‌ها‌یی قابل تفکیک تبدیل می­کنند اما بایستی توجه داشت که این شیوه‌ها‌ ابهامات مر تبط با قضاوت‌ها‌ی افراد و تغییر ارزش آنها را در هنگام انتقال به اعداد نادیده می­گیرند (Chakraborty,1975).

منطق فازی برای اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده که در جهان علم به پروفسور زاده معروف می باشد برای پاسخگویی به چنین چالشی مطرح گردید (zadeh,1965) بنا به اعتقاد وی منطق بشر می تواند از مفاهیم ودانشی بهره جوید که مرزهای خوب تعریف شده ای ندارند. منطق فازی شامل طیف وسیعی از تئوریها وتکنیک­ها‌ می­گردد که براساس چهار مفهوم اظهار شده می باشد که این چهار مفهوم شامل: مجموعه‌ها‌ی فازی، متغیرهای کلامی، توزیع احتمال و قوانین اگر آنگاه فازی (Yen and Langari, 1999) می­باشد. مجموعه‌ها‌ی فازی و متغیر‌ها‌ی کلامی به عنوان دو مفهوم بنیادین منطق فازی، به گونه گسترده­ای در ارزیابی کیفی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

مجموعه فازی مجموعه ای می باشد که قطعیت عضویت اعضا در آن رد شده و هر کدام از اعضا با درجه عضویت مخصوص به خود (µ) به آن مجموعه تعلق دارند. از سوی دیگر در موقعیتی که اطلاعات مورد نیاز کمی باشند اظهار آنها به صورت مقادیر عددی بلا مانع می باشد اما زمانی که پژوهش در فضای کیفی انجام می­گردد و دانش در آن دارای ابهام و سربستگی می باشد، اطلاعات نمی­توانند به صورت اعداد دقیق اظهار شوند به­طوری که در اکثر تحقیقات ذکر گردیده که بیشتر مدیران نمی­توانند یک عدد دقیق را برای اظهار عقیده ونظر خود ارائه دهند وبه همین جهت از ارزیابی کلامی به جای ارزش‌ها‌ی عددی خاص، بهره گیری می­گردد (Beach et al 2000;gerwin,1993;kacprzyk,1986)در این موارد ارزش‌ها‌ی صحیح، ارزش‌ها‌ی فازی هستند (به عنوان مثال درست، خیلی درست، کم وبیش درست، غلط، احتمالا غلط و…) که این ارزش‌ها‌ به عنوان ارزش‌ها‌ی متغیر‌ها‌ی کلامی قابل اظهار بوده و ارزیابی دقیق­تری را بدست می­دهند (zadeh,1987).

معمولاً یک عبارت کلامی مناسب بر اساس حوزه مسئله برای تبیین ابهام و سربسته بودن دانش تنظیم می­گردد. پس از آن مفهوم عبارات، به وسیله اعداد فازی که توسط فاصله ]0 و 1[ و تابع عضویت تعریف می­شوند، مشخص می­گردند از آن­جا که ارزیابی کلامی توسط افراد به صورت تقریبی انجام می گردد می توان گفت که توابع عضویت مثلثی وذوزنقه ای برای تقابل با ابهام این نوع ارزیابی‌ها‌ مناسب بوده و کوشش برای دستیابی به مقادیر دقیق تر، غیر ممکن و نیز ضروری می باشد (Delgado, 1998).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد