متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • روش ساخت، بهره­برداری، تملک، انتقال (O.O.T)

B.O.T[1] نیز مانند B.O.T یک نوع قرارداد انجام پروژه با تأمین مالی توسط پیمانکار می­باشد. با این تفاوت که کارفرمات (دولت) می­پذیرد که مالکیت طرح در زمان بهره­برداری در اختیار سرمایه­گذار باشد و پس از دوره­ی مورد نظر که معمولاً بلند مدت می باشد مالکیت طرح به دولت منتقل می­گردد. پیمانکار در دوره­ی بهره­برداری، سود سرمایه­گذاری، استهلاک و هزینه­های جاری خود را از طریق فروش محصولات یا خدمات ناشی از اجرای پروژه (در زمان بهره­برداری) جبران می­نماید و در پایان دوره­ی بهره­برداری ضمن توافق، مالکیت طرح به دولت انتقال می­یابد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش ساخت، تملک، بهره­برداری (O.O)

در روشB.O.O[2] نیز سرمایه­گذاری، ساخت و بهره­برداری به عهده­ی پیمانکار بوده و مالکیت نیز متعلق به او می­باشد و هیچ الزامی در خصوص انتقال مالکیت به دولت وجود ندارد. پیمانکار (سرمایه­گذار) از طریق جمع­آوری عوارض، فروش خدمات و دیگر موارد، سود سرمایه­گذاری و هزینه­های جاری خود را تأمین می­نماید. دولت نیز می­تواند خرید خدمات یا محصولات تولیدی را تضمین نماید (لطفی،1388).

  • مرور مدل­های انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار از دشوارترین و مهم­ترین تصمیمات کارفرما در پروژه های عمرانی می­باشد. هر پروژه عمرانی ممکن می باشد با شرایط بد و عدم اطمینان مواجه گردد و یک پیمانکار نامناسب احتمال تأخیرات، افزایش هزینه ها، کار و کیفیت پایین تر از استاندارد، مجادلات و حتی ورشکستگی را افزایش می­دهد (هاتوش و اسکیتمور،1997). برای پروژه های ساختمانی پیچیده و با اندازه ریسک بالا، رویکرد پایین­ترین قیمت پیشنهادی، گزینه ای سودمند برای روبرو شدن با مسائل انتخاب پیمانکار نمی­باشد، زیرا مالک بایستی ریسک بالای عدم موفقیت را متقبل گردد (Marzouk, 2006). در این شرایط رویکردی ترکیبی بایستی مورد توجه قرار گیرد، این رویکرد عواملی هم­زیرا قیمت پیشنهادی، عملکرد محتمل و مواردی همانند این را مدنظر قرار می­دهد. در سه دهه اخیر، روش های متفاوت بسیار زیادی به مقصود بهبود احتمال و اندازه موفقیت در پروژه های عمرانی در زمینه انتخاب پیمانکاران به کار گرفته شده اند.

[1] Build- Operate- Own- Transfer

[2] Build- Own- Operate

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد