سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

11ماهیت تعهد محوری مدیریت منابع انسانی

والتون (1985)[1] باذکر اهمیت تعهد و منافع دوجانبه  ، مفهوم مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بدین ترتیب تبیین می دهد:«مدل جدید مدیریت منابع انسانی استراتژیک از سیاست هایی تشکیل میشود که منافع دو جانبه را – همچون اهداف دو جانبه ،تأثیر دو جانبه ، تکریم متقابل ، پاداش های متقابل ، مسئولیت دو جانبه –ترویج می کنند.فرض بر این می باشد که در نظر داشتن منافع دو جانبه موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان میشود و این افزایش تعهد نیز عملکرد اقتصادی بهتر و توسعه بیشتر منابع انسانی را به ارمغان می آورد».به اعتقاد دیوید گست (1987) ، تحقق و کسب تعهد بالا مانند اهداف سیاست های مدیریت منابع انسانی استراتژیک به شمار می آید و مقصود از آن ،«تعهد رفتاری می باشد که با پیگیری اهداف سیاست های توافق شده نمود می یابد و تعهد نظری که در شناخت خوب کارکنان از شرکت متجلی می گردد».کارن لگ(1995) تصریح می ‌کند که میتوان با طراحی و اجرای سیاست های با ثبات دو جانبه یا متقابل ، تعهد کارکنان را ارتقا بخشید و در نتیجه تمایل آنها را به انجام وظایف ، همراه با انعطاف پذیری در جهت تحقق منافع سازمان ، افزایش داد. به رغم تأکید بر تعهد ، از دیر باز تا کنون انتقاد های زیادی به آن وارد شده می باشد. گست این پرسش را مطرح می ‌کند که:«تعهد به چه چیزی بایستی وجود داشته باشد؟»فاولر (1987)[2] اینگونه اظهار می ‌کند که: در بطن مفهوم مدیریت منابع انسانی استراتژیک ، شناختی کامل از کارکنان و نبز اهداف و ارزش های شرکت – البته مشارکت کارکنان از دید سازمان- نهفته می باشد. قدرت در سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک به تمامی در اختیار کارفرماست

[1]  Walton

[2] Fowler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد