متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM[1]

مدل‌ها‌ی بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ دوم جهانی مورد توجه ریاضی­دانان و دست اندرکاران صنعت بوده می باشد. تأکید اصلی بر مدل­های کلاسیک بهینه سازی، داشتن یک معیار (یک تابع هدف) می­باشد به­طوری که مدل مذکور می­تواند در مجموع به صورت خطی، غیر خطی ویا مخلوط باشد اما توجه محققین در دهه‌ها‌ی اخیر معطوف به مدل‌ها‌ی چند معیار (MCDM) برای سنجش تصمیم‌گیری‌ها‌ی پیچیده گردیده می باشد در این­گونه تصمیم‌گیری‌ها‌ ممکن می باشد به جای بهره گیری از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش بهره گیری گردد.

این مدل تصمیم‌گیری به دو دسته مدل‌ها‌ی چند هدفه ([2]MODM) و مدل‌ها‌ی چند شاخصه (MADM) تقسیم می­گردند. مدل‌ها‌ی چند هدفه به مقصود طراحی به کار گرفته می­شوند در حالی­که مدل‌ها‌ی چند شاخصه به مقصود انتخاب گزینه برتر بهره گیری می­گردند (اصغر پور، 1383).

  • ارزیابی و مطالعه مدل‌ها‌ی [3]MADM

دو دسته عمده از روش‌ها‌ی مختلف در پروسه تحلیل کردن اطلاعات موجود از یک مساله MADM هست: یک دسته از روش‌ها‌ ی منشعب از مدلی معروف به مدل غیر جبرانی و دسته دیگر منشعب از مدل دیگری معروف به مدل جبرانی می­باشد.

الف) مدل غیر جبرانی: شامل روش­هایی می­گردد که در آنها مبادله در بین شاخص­ها مجاز نیست یعنی مثلا نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود از شاخص دیگر جبران نمی­گردد در این روش‌ها‌ هر شاخص به تنهایی مطرح بوده و مقایسات بر اساس شاخص به شاخص صورت می­پذیرد.

ب) مدل جبرانی: مشتمل بر روش­هایی می باشد که اجازه مبادله در بین شاخص­ها در آن­ها‌ مجاز می باشد یعنی تغییری در یک شاخص می­تواند توسط تغییری مخالف در شاخص دیگر جبران گردد (آذر، رجب زاده 1381). این مدل شامل سه زیر گروه می­گردد که در ‏شکل 3-1  مشخص می باشد.

[1] Multiple criteria decision making

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Multiple objective decision making

[3] Multiple attribute decision making

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد