متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • مقدمه

اصولاً هدف تمامی‌ علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روش‌ها‌ی علمی‌، تغییرات قابل ملاحظه­ای پیدا کرده­اند. این روندها و حرکت‌ها‌ سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌ها‌ی مختلف دانش بشری، از روش علمی‌ بهره گیری گردد (ایران نژاد پاریزی،1378).

مانند ویژگی‌ها‌ی یک مطالعه علمی‌ که هدفش حقیقت­یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها‌، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش، مواردی از قبیل روش پژوهش، جامعه ونمونه آماری، روش نمونه­گیری، ابزار سنجش و جمع­آوری اطلاعات و در نهایت شیوه‌ها‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات مطالعه و تشریح می گردد (خاکی،1379).

  • روش انجام پژوهش

مهم­ترین ویژگی یک مطالعه و مطالعه علمی، روش پژوهش و به­عبارت دیگر نحوه گرد آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها‌ می­باشد. به گونه کلی روش پژوهش شامل مجموعه ای از شیو ه‌ها‌ و تدابیری می باشد که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به­کاربرده می­گردد و به گونه دقیق­ترروش پژوهش به سه چیز اطلاق می­گردد.

مجموعه طرقی که بشر را به کشف مجهولات و حل معضلات هدایت می­کنند.

مجموعه قواعدی که هنگام مطالعه و پژوهش واقعیات بکار می­طریقه.

مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می­رساند.

بدین ترتیب ملاحظه می­گردد روش، لازمه دانش می باشد و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست و اعتبار دستاورد‌ها‌ی هر دانش نیز وابسته به روش یا روش‌ها‌یی می باشد که در آن مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

براساس هدف، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، توسعه ای و کاربردی تقسیم می­شوند (خاکی،1379: دانایی فرد وهمکاران، 1383).

پژوهش بنیادی (پایه ای): هدف اساسی این نوع پژوهش آزمون نظریه‌ها‌، تبیین روابط بین پدید ه‌ها‌ وافزودن دانش در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات بنیادی، نظریه‌ها‌ را مطالعه کرده، آنها را تأیید، تعدیل ویا رد می­کند. با تبیین روابط میان پدیده‌ها‌ پژوهش بنیادی به کشف قوانین واصول علمی می­پردازد بااین اهداف، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانسته‌ها‌ی موجود در باره اصول وقوانین علمی می باشد. این نوع تحقیقات نتیجه­گرا بوده ودر ارتباط با نیازهای تصمیم‌گیری انجام نمی­گردد (بازرگان،1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دسته بندی : پایان نامه