تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    مدل ریاضی سیستم عکسبرداری

در فصل پیش، ما تعدادی از فرآیندهای تخریب نظیر تاب[1]، تاری و نویز افزوده، که بر کیفیت تصویری که با دوربین­های دیجیتال تجاری گرفته می­گردد را مطالعه کردیم. این اثرات در شکل 2-3 نشان داده گردید و بصورت ریاضی در معادله (2-1) مدل گردید. در این فصل، مدل سیستم عکسبرداری را با در نظر گرفتن اثرات فیلتر رنگی مطابق شکل 4-5 تعمیم می­دهیم. در این الگو، صحنه­ای از جهان واقعی به علت حرکت بین صحنه و دوربین، بصورت تاب دار در لنز دوربین دیده می­گردد. لنز نوری و دهانه دوربین، سبب مات شدن این تصویر تاب­دار می­گردد، سپس این تصویر کاهش مقیاس می­یابد و فیلتر رنگی روی آن اعمال می­گردد[2] . نهایتا اضافه شدن نویز در آرایه CCD کیفیت تصویر گرفته شده را پایین می­آورد. در [115]، مدل تقریبی را برای این فرآیند، بصورت معادله­ی زیر مطرح کردند:

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • (4-1)

که به صورت زیر نیز اظهار می­گردد:

  • (4-2)

که  و  نشان دهندهi -امین کانال (R، G و یا B) از تصویر رنگی با وضوح بالا وk -امین فریم LR هستند. ماتریس ، اپراتور حرکت هندسی بین فریم­های کم وضوح می باشد. تابع پراکندگی نقطه دوربین با ماتریس  مدل می­گردد. ماتریس اپراتور کاهش مقیاس می باشد که شامل عملگرهای فیلترینگ رنگ و کاهش مقیاس CCD می باشد. حرکت هندسی، ماتی و نمونه­برداری تماماً با ماتریس Mi نشان داده می­گردد، که آن را ماتریس سیستم می­نامیم. بردار  نویز سیستم و K تعداد فریم­های LR موجود می­باشد.

[1] Warp

[2] برای راحتی فرض می­کنیم که Di(k)=Ai(k)D(k) می باشد، که D(k) اثر کاهش مقیاس و Ai(k) اثر فیلتر رنگی را مدل می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word