عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوهای خرابی برای سیم پیچی استاتور به 4 گروه تقسیم می گردد:

  1. متقارن
  2. تک فازه
  3. نامتقارن به همراه زمین شدن
  4. خطاهای نامتقارن گوناگون به استثنای زمین شدن

جهت رسیدن به تشخیص صحیحی از خطا بایستی مد خرابی و الگوی خرابی با هم در نظر گرفته گردد. این الگوی خرابی می باشد که بیشتر بر علت خرابی دلالت دارد. مثلاً ممکن می باشد در چندین موتور، مد خرابی حلقه به حلقه باشد، اما الگوی خرابی برای هر کدام متفاوت باشد، زیرا علت خرابی برای هرکدام متفاوت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشها و تکنیکهای مختلفی جهت تعیین خطاهای استاتور هست. برای ژنراتورها و موتورهای بزرگ با سیم بندی استاتور kv4 و بالاتر روشهای تست تخلیه جزئی[1]on – Line  بهره گیری می­کنند که دارای قابلیت اطمینان بسیار بالایی می باشد . حتی دستگاههای اندازه گیری قابل حمل[2] نیز برای چنین هدفهایی وجود دارند. برای موتورهای با ولتاژ پایین، روشهای تعیین خطای استاتور به صورت استاندارد شده هست، که قادر هستند خطاهای حلقه به حلقه را به وسیله واکاوی مولفه شار محوری در یک ماشین، که دارای بوبین های متحد المرکز بزرگ در دو طرف شفت هستند را تعیین بکنند. Toliyat در]4[ از طریق مدلسازی و آزمایش نشان داده می باشد که این خطاها در نتیجه عدم تقارن در امپدانس ماشین می باشد، که سبب می گردد جریان در فازها به صورت نامتعادل باشد، و این در نتیجه جریانات متوالی منفی که در خطوط جاری هستند ناشی می گردد. با این تفاصیل جریانات متوالی منفی باعث نامتعادل شدن ولتا‍‍ژها، اشباع ماشین و غیره می­گردد .

 Partial discharge-16

Portable test instrument-17

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word