تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه

با فرض اینکه قرار می باشد یک سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مربوط به مثلاً یک تلفن همراه یا اتومبیل طراحی گردد. اغلب در طراحی بیشتر سیستم‌ها کمینه‌سازی هزینه در کنار ماکزیمم عملکرد سیستم به عنوان هدف در نظر گرفته می گردد. متناسب با کاربرد سیستم، هر هدف دیگری هم ممکن می باشد اهمیت بیشتری داشته باشد مثلاً قابلیت اطمینان و مصرف انرژی. این اهداف می‌توانند به عنوان معیارهای بهینه‌سازی مجزا در نظر گرفته شوند و یا به عنوان قید فرمول‌بندی شوند.

تعریف 1:  مسئله بهینه‌سازی چندهدفه: یک [1]MOP عموماً شامل یک مجموعه از n پارامتر (متغیرهای تصمیم)، یک مجموعه از k تابع هدف و یک مجموعه از m قید می باشد. توابع هدف و قیود، توابعی از متغیرهای تصمیم هستند. هدف از بهینه‌سازی ماکزیمم کردن

 

با در نظر گرفتن مثال بالا، با فرض اینکه قرار می باشد دو هدف عملکرد () و ارزانی () (عکس هزینه)، تحت قیود (e1) ماکزیمم شوند. پس یک طراحی بهینه ممکن می باشد یک معماری با ماکزیمم عملکرد و حداقل هزینه باشد، به‌طوری‌که شرایط کرانه‌ای نیز نقض نگردد. جواب بهینه برای هر هدف یک جواب بهینه برای هدف دیگر نیز می‌باشد. اما زمانی که توابع هدف مجزا به حد کافی متفاوت باشند حل MOP را دشوار می کند. زمانی‌که اهداف متناقض هستند، این اهداف نمی‌توانند به‌گونه همزمان بهینه شوند اما می‌توان یک مصالحه رضایت‌بخش بین این اهداف پیدا نمود. در مثال بالا، عملکرد و عکس هزینه رقیب یکدیگر هستند: عملکرد مطلوب‌تر، هزینه بیشتری را در پی دارد در صورتی‌که که طراحی ارزانتر، عملکرد پایین‌تری را نتیجه می‌دهد. مطابق با نیاز بازار، یک جواب میانی ( عملکرد متوسط و هزینه متوسط) می‌تواند یک مصالحه مطلوبی باشد که به عنوان جواب بهینه در نظر گرفته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Multi-Objective Problem

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word