عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

3-3-پایداری فرکانس

پایداری فرکانسی به معنی توانایی سیستم قدرت در نگهداری فرکانس حالت دایم پس از وقوع یک اغتشاش شدید دز سیستم می باشد که نتیجه اغتشاش نامتعادلی بزرگ در تولید و مصرف می‌باشد. و بستگی به توانایی سیستم در نگهداری و یا برگرداندن نقطه تعادل بین بار و تولید با حداقل مقدار از دست دادن بار دارد [87].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اکثریت مقالات در بحث پایداری به پایداری ولتاژ و زاویه بار پرداخته‌اند و ناپایداری فرکانس اغلب نادیده گرفته شده می باشد. یک دلیل ساده برای این امر آن می باشد که بسیاری از سیستمهای قدرت در دنیا بسیار بزرگ و به هم پیوسته بوده و امکانات زیادی برای مانور در ارایه توان و تسهیم‌ ذخیره چرخان خود دارا می‌باشند که این امر باعث سفتی و مقاومت سیستم پیش روی تغییرات بزرگ در تولید و مصرف شده می باشد به طوری که تغییرات بزرگی بایستی روی دهد تا اینکه فرکانس به یک نقطه کار جدید منتقل گردد. تحقیقات شرکت WECC‌ در آمریکا نشان می‌دهد که از دست دادن 1250 مگاوات باعث افت فرکانسی حدود 15/0 هرتز از مقدار نامی 60 هرتز خواهد گردید که این امر ممکن می باشد با از دست‌دادن یک واحد نیروگاهی بزرگ و یا خروج یک خط انتقال بلند باشد. در مقایسه با آن یک سیستم کوچکتر (مانند شبکه انگلیس و ولز) ممکن می باشد تنها با از دست دادن 1320 مگاوات تولید تغییرات فرکانس آن از مقدار پایه 50 هرتز حدود 5/0 هرتز باشد. این مقدار افت فرکانس در کشور ایرلند تنها با از دست دادن حدود 260 مگاوات ایجاد می گردد. برای سیستمهای کوچکتر ممکن می باشد پایداری فرکانسی از مسایل مختلف دیگر پایداری ضروری تر باشد. از اینرو برای چنین سیستمهایی نیاز به ظرفیت چرخان بیشتر برای حفظ تعادل تولید و مصرف پس از خروج یک نیروگاه مورد نیاز می باشد. همچنین ماشینهایی که گاورنرهای آنها دارای سرعت پاسخ بالایی بوده و دارای اینرسی بالایی باشند مورد نیاز می باشد. در بحث جزیره‌سازی سیستم، از آنجاکه سیستم قدرت به چندین سیستم کوچکتر شکسته می گردد، پایداری فرکانسی این جزایر دارای اهمیت می باشد [99-98]. یکی از تلاشهای مهم در این رساله در نظر داشتن حفظ پایداری فرکانسی جزایر خواهد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word