عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قراردادهای بین شرکت های خرده فروشی یا شرکت های ارائه انرژی ومصرف کننده های نهایی

بازارهای خرده فروشی قراردادهای مجزایی با مصرف کنندگان نهایی خواهند داشت. این قراردادها ممکن می باشد بسیار پیچیده تراز قراردادی باشد که بین شرکت های توزیع و   مصرف­کننده­های نهایی هست. شرکت­های فروشنده انرژی ممکن می باشد تمام خدمات خود را برای بهبود کیفیت توان، وافزایش کارایی ارائه دهند.

  • قراردادهای بین شرکت های توزیع و تولیدکنندگان مستقل

تجدید ساختار فرصت­های زیادی را برای تولید کنندگان کوچک ومستقل توان جهت تولید وفروش برق ایجاد می­کند. بسیاری از این تولیدکنندگان کوچک ممکن می باشد در سیستم­های توزیع قرار بگیرند و نیاز به تعیین نیازمندی های کیفیت توان در فصل مشترک با طرف قرارداد داشته باشند. پارامترها وعواملی که در ارتباط با توان تولیدی مورد مطالعه قرار می­گیرند عبارتند از: نوسان توان، مشخصات هارمونیکی جریان تولیدی، مشخصات ضریب توان و…

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word