عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتقاء وضوح تصاویر رنگی

در فرآیند عکسبرداری دیجیتال، فراتفکیک پذیری و موزائیک زدایی تصویر به صورت دو مسئله مستقل از یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته می­شوند. مسئله اول همانگونه که در فصل پیش مطالعه گردید تصریح به تعداد محدود پیکسل­ها در یک تصویر و تمایل به رفع این محدودیت با بهره گیری از روش­های نرم افزاری دارد. مسئله دوم تصریح به اعمال فیلتر رنگی برروی آرایه CCD حسگرهای اکثر دوربین­ها دارد، که زیر مجموعه­ای از مقادیر قرمز، آبی و سبز را بجای کل ناحیه RGB  اندازه­گیری می­کند. در نتیجه در نظر گرفتن این دو مسئله در یک مجموعه مشترک طبیعی می باشد، زیرا هر دو مسئله به محدودیت­های وضوح در دوربین تصریح می­کنند. همچنین از آنجایی که تصاویر گرفته شده موزائیک شده هستند، حل مسئله فراتفکیک­پذیری با بهره گیری از پیش پردازش تصاویر (موزائیک زدایی تصاویر)، نتایجی کمتر از حد مطلوب ایجاد می­کند، و از اینرو نیاز به چارچوب حل واحدی در این زمینه داریم. در این فصل، روشی مستحکم مبتنی بر چارچوب MAP را برای ترکیب موزائیک زدایی چند فریمی و فراتفکیک پذیری رنگی پیشنهاد می­دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word