تکه هایی از این پایان نامه :

تنشهای دینامیکی: این تنشها ارتباطی به طراحی روتور ندارند بلکه بیشتر به طریقه کار موتورهای القایی بستگی دارند.

بعضی از این تنشها در ذیل تبیین داده می­گردد:

  • نیروهای گریز از مرکز[1] : هر گونه افزایش سرعت از حد مجاز، باعث ایجاد این نیروها می­گردد و زیرا ژنراتورهای القایی در سرعت بالای سنکرون کار می کنند اغلب دچار تنشهایی ناشی از نیروی گریز از مرکز می­گردند.
  • گشتاورهای شفت: این گشتاورها معمولاً در خلال رخ دادن اتصال کوتاه و گشتاورهای گذرا تولید می شوند. اندازه این گشتاورها ممکن می باشد تا 20 برابر گشتاور بار کامل باشد .

د ـ تنشهای مکانیکی: بعضی از مهمترین خرابی های مکانیکی عبارتنداز:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • خمیدگی شفت روتور
  • تورق نامناسب و یاشل بودن ورقه ها
  • عیوب مربوط به یاتاقانها
  • خسارت دیدن فاصله هوایی

Centrifugal  Force-4

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word