شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     تراکشن دیزل الکتریک

موتور دیزل در اوایل قرن بیستم به‌وسیله رادولف دیزل تولید گردید. موتورهای دیزلی مرسوم عملکرد خوبی در سرعت‌های پایین نداشتند. پس ارتباط مستقیم بین موتور و چرخ‌ها بسته به شرایط می‌تواند نامطلوب باشد. به این علت معمولاً توان از طریق یک انتقال دهنده الکتریکی به چرخ‌ها منتقل می گردد. در یک سیستم تراکشن دیزل الکتریک، موتور دیزل برای راه‌اندازی یک ژنراتور الکتریکی بهره گیری می گردد، که سپس توان الکتریکی تولیدی به موتورهای تراکشن منتقل می گردد. نمودار عملکرد یک سیستم نیروی محرکه دیزل الکتریکی معمولی در شکل4.2 نشان داده شده می باشد.

شکل 4.2: بلوک دیاگرام سیستم نیروی محرکه دیزل‌الکتریک

در مقایسه با سیستم محرکه الکتریکی، ‌سیستم محرکه دیزل الکتریک دارای قدرت و کارایی کمتر، هزینه تعمیر و نگهداری بالاتر و آلودگی و سروصدای بیشتری می باشد. اما محرکه دیزل الکتریک در محدوده وسیعی از کاربردها در صنعت حمل‌ونقل ریلی کاربرد دارد.

در حال حاضر تنها 2 درصد از خطوط راه‌آهن ایران برقی هستند که البته قرار می باشد این اندازه تا 15 سال آینده به 25 درصد برسد. پس سیستم تراکشن دیزل الکتریک به دلیل محدودیت خطوط برق می‌تواند یک تأثیر کلیدی در صنعت ریلی ایران داشته باشد. بعضی از مزایای تراکشن دیزل الکتریک در زیر آمده می باشد ]9[:

  • حذف وابستگی به منبع توان الکتریکی. این به معنی آن می باشد که قطار هیچ محدودیتی نسبت به عدم وجود منابع تغذیه در مسیرهای ریلی ندارد.
  • عدم نیاز به سرمایه‌گذاریبراییک سیستم قدرتثابت.
  • یک موتور دیزل، بالاترین حد کارایی خود را در یک محدوده خاص از سرعت برآورده می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word