تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    مطالعه روش­های متفاوت بازسازی و تاثیر تنظیم­کننده­ها

در آزمایش اول، با در نظر داشتن بردارهای صحیح حرکت (جدول3-‌‌1)، PSF مشخص و بدون در نظر گرفتن اثر نویز، به بازسازی تصاویر کم وضوح می­پردازیم. آغاز با بهره گیری از درونیابی دوسویه، یکی از تصاویر کم وضوح را با مقیاس 4 بزرگنمایی می­کنیم. همانگونه که از شکل 3-6(ج) مشخص می باشد، کیفیت تصویر ایجاد شده به شدت پایین می باشد و نتوانسته جزئیات تصویر را بازسازی کند. در ادامه با بهره گیری از فرآیند غیر تکراری شیفت و اضافه کردن[1] که در [39] مطرح شده می باشد، تصویر HR را بازسازی می­کنیم. در این روش، با قرار دادن مقادیر صفر بین پیکسل­های تصاویر کم وضوح، فریم­های LR به شبکه HR نگاشت پیدا می­کنند (مطابق شکل 3-1) ، سپس این تصاویر با در نظر داشتن جابجایی بین فریم­های همجوار در یک شبکه HR  قرار خواهند گرفت. شکل 3-6(د)، نتیجه بازسازی تصویر را با این روش نشان می­دهد.

این روش در مقایسه با درونیابی دوسویه عملکرد بهتری دارد اما تصویر ایجاد شده مات می باشد و کیفیت مطلوبی ندارد. معمولا برای بالا بردن کیفیت تصویر بازسازی شده در فرآیندهای تکرار شونده، از این روش به عنوان مقدار اولیه تصویر HR بهره گیری می­گردد. شکل 3-6(ه)، بازسازی تصویر را با معیار Half-quadratic و بدون بهره گیری از تنظیم کننده­ را نشان می­دهد. مطابق این شکل، در بازسازی تصویر بدون بهره گیری از تنظیم کننده­ها، فضای خالی بین پیکسل­ها به خوبی تخمین زده نمی­گردد و در مناطق بدون لبه ( نواحی صاف تصویر) تصویر یکنواخت نیست.  با کاهش تعداد فریم­های LR ، مکان پیکسل­های صفر تصویر افزایش می­یابد. بازسازی تصویر با در نظر گرفتن تنظیم کننده BEP ، با پیاده­سازی معادله (3-31) قابل اجراست. همانگونه که در شکل 3-6(و) نشان داده شده می باشد، در این بازسازی علاوه بر یکنواخت کردن مناطق صاف، لبه­ها نیز به خوبی حفظ شده اند و تصویر نهایی تیز می­باشد. پارامترها در این روش به صورت، λ=0.08، α=0.4، P=2، β=2 و c=5 می باشد. شکل 3-7، این فرآیند را برای تصویر «اعلامیه» نشان می­دهد. پارامترها برای این تصویر به صورت، λ=0.08، α=0.4، P=2، β=2 و c=5 می باشد.

[1] Shift and add

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word