عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

– انگیزه های تجدید ساختار[1] صنعت برق

از سال 1970، صنعت برق درحال تغییر و تحول و حرکت به سمتی می باشد که با اجازه رقابت بین تولیدکننده­ها و ایجاد شرایط مناسب، کوشش در کاهش هزینه های تولید و توزیع برق، حذف ناکارآمدی ها، جداشدن وظایف و افزایش قدرت انتخاب مشتری داشته می باشد. این تحول به سوی بازار رقابتی برق، معمولا مقررات زدایی یا تجدید ساختارنامیده می گردد[6].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند مزایای این تغییر وتحولات می توان به موارد زیر تصریح نمود:

– فراهم آوردن حق انتخاب برای مصرف کنندگان

– رقابتی کردن عرضه کالای برق درسطوح مختلف وبه تبع آن تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده

– جذب سرمایه های موجود در بخش خصوصی وهدایت آن در جهت انتفاع جمعی وعدم نیاز به سرمایه گذاری کلان دولتی

– افزایش کیفیت کالای ارائه شده با در نظر داشتن رقابت موجود

[1]Deregulation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word