تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    مطالعه عملکرد الگوریتم پیشنهادی در برابر خطاهای ثبت

به مقصود شبیه­سازی اثرات خطای مرحله­ی ثبت، بایاسی معادل 0.5 پیکسل جابجایی را به نیمی از فریم­های کم وضوح در شبکه­ی LR (معادل 2 پیکسل جابجایی در شبکه­ی HR) اضافه می­کنیم. شکل­ ‏44‌-13(الف) و (ب)، به ترتیب بازسازی تصویر را بوسیله­ی روش مطرح شده در [115] و روش پیشنهادی، و شکل­های 4-13(ج) و (د)، بزرگ­نمایی بخشی از آن­ها را نشان می­دهد. همانگونه که مشخص می باشد، تصویر حاصل از روش پیشنهادی، علاوه بر بازسازی بهتر لبه­ها، رنگ­های مصنوعی کمتری را نیز ایجاد کرده می باشد. با مطالعه مقادیر ak در هریک از باندهای رنگی (شکل 4-12) خواهیم دید که، با کاهش مقادیر ak برای فریم­هایی که درگیر خطای ثبت هستند، توانسته­ایم سهم کمتری را در بازسازی تصویر نهایی به آن­ها بدهیم، و در نتیجه عملکرد الگوریتم بازسازی نسبت به خطای مرحله­ی ثبت مقاوم خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word