عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

خطاهای استاتور :

خطاهای استاتور معمولاً مربوط به خطاهای عایقی هستند . در اصطلاح، این خطاها به صورت خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین شناخته شده می باشد . اعتقاد بر این می باشد که این خطاها در آغاز با خطای حلقه به حلقه شروع شده که در نهایت گسترش می یابد و باعث ایجاد بقیه خطاها در ماشین می گردد.  تشخیص خطای حلقه به حلقه معمولاً بسیار مشکل می باشد. تقریباً حدود % 40-30 از خطاهایی که در ماشینهای القایی گزارش شده می باشد در این طبقه قرار دارند .برای پی بردن به علت واقعی خرابی ماشین روش واکاوی خرابیهای ماشین پیشنهاد می گردد.

گام های اساسی واکاوی عبارت اند از :

  1. یافتن کلاس یا مد خرابی[1]
  2. یافتن نوع یا الگوی خرابی[2]
  3. مطالعه شکل و مشخصات ظاهری موتور
  4. دانستن شرایط عملکرد موتور در زمان به وجودآمدن خرابی
  5. دانستن سابقه تعمیر و نگهداری موتور و کاربرد آن

Failure mode-14

Failure pattern-15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word