عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

صنعت برق سنتی

تقریباً در تمامی کشورها و در صد سال اخیرصنعت برق به صورت انحصاری بوده و تحت نظارت دولت قرار داشته می باشد. این صنعت به صورت انحصاریکپارچه و با ساختار عمودی فعالیت می کرده و دولت مالکیت کلیه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع را در اختیار داشته و فقط شرکت برق ملی یا محلی مجاز به تولید، انتقال، توزیع و فروش برق در محدوده خدماتی خود بوده می باشد. شرکت برق مجبور بود نیاز تمام مصرف کنندگان منطقه خدماتی خود را تأمین نماید، نه الزاماً آن هایی را که سودآورند. شیوه های عملیاتی و کسب و کار شرکت برق می­بایست مطابق قواعدی بود که توسط ناظرین دولتی تعیین می­گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نرخ های شرکت برق مطابق با رهنمودها و قواعد تنظیمی دولت بود ودولت تضمین می­نمود که این نرخ های تنظیمی یک حاشیه سود عادلانه ومنطقی بالاتراز هزینه ها را برای شرکت برق به همراه داشته باشد[6].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word