تکه هایی از این پایان نامه :

  • رقابت جهانی

امروزه طیف وسیعی ازکالاهای انرژی بر، درتجارت جهانی وارد شده اند. ازاین رو شرکت­های عرضه کننده این کالاها کوشش می نمایند هزینه های تولید این کالاها راحداقل نمایند تا امکان رقابت در بازارهای جهانی میسر باشد. به همین دلیل  قیمت برق مصرفی این شرکت ها ازاهمیت خاصی برخورداراست. شرکت ها به دنبال آن هستند که برق را از واحدهایی خریداری نمایند که قیمت عرضه آن ها کمتر باشد. به همین دلیل تجارت جهانی عاملی مهم درتغییر ساختار صنعت برق می باشد.

  • یکپارچگی سیستم انتقال

یکپارچگی سیستم انتقال می تواند موجب ایجادفرصت پاسخگویی به تقاضاهای مختلف از طریق تشکیل بازار عمده فروش برق گردد.

  • محدودیت های مالی

بهره گیری ازتسهیلات بانک جهانی برای افزایش تولید برق ویا بهبود شبکه های انتقال و توزیع، شرکت های فعال در صنعت برق را مجبور به اجرای سیاست های دیکته شده از سوی این بانک می­کند. بعضی از این سیاست ها عبارتند از:

– تجدید ساختاریکپارچه وخصوصی کردن تأسیسات

– تجدیدساختار مالی واصلاح تعرفه ها

– تعیین ناظر مستقل بر بازار برق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ایجاد بازار رقابتی برق

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word