تکه هایی از این پایان نامه :

  • شرایط خاص کشورها

علاوه برموارد بالا،اهداف تجدیدساختاروخصوصی سازی صنعت برق درهرکشورمتفاوت می­باشد که می­توان آن اهداف راباتوجه به پیشرفته یا درحال توسعه بودن کشورها تقسیم بندی نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) کشورهای پیشرفته

علل تجدیدساختارصنعت برق در کشورهای پیشرفته عبارتند از:

– تأمین نظر مشتریان در ارتباط با انتخاب تولیدکننده

– ایجاد فضای رقابتی وکاهش هزینه ها و به دنبال آن افزایش کارایی

– منطقی کردن اهداف وایجاد سرمایه گذاری ریسکی

ب)کشورهای درحال توسعه

این کشورها با تقاضای روزافزون برق و عدم توانایی دولت ها درسرمایه گذاری و تأمین عرضه متناسب با تقاضا مواجه هستند، لذا هدف از تجدید ساختارجذب سرمایه های داخلی و خارجی برای افزایش عرضه می­باشد.

– به علت وجودانحصارطبیعی درصنعت برق، رقابت سالم در عرصه های تولید، انتقال و توزیع وجودندارد و تجدید ساختار می­تواند ضمن ایجاد رقابت، کارآیی را افزایش دهد.

– شفاف کردن روابط مالی و مشخص شدن هزینه واقعی انرژی[7].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word