عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

2-9- ضرورت انجام پژوهش

امروزه محدودیتهای محیطی و سایر محدودیتها ساخت نیروگاههای جدید و خطوط انتقال را با مشکل روبرو ساخته می باشد و تولیدکننده‌گان برق با افزایش و رشد تقاضای مصرف و قوانین جدید تجدید ساختار روبرو شده‌اند که باعث بهره‌برداری سیستم در محدوده‌های پایداری خود می‌گردند. اگر شرایط غیر عادی و خطاهای سیستم به موقع رفع نشوند، این امر می‌تواند سیستم را به سمت وقوع حوادث سهمگین هدایت کند. در صورتی که چنین خطاهایی روی داده باشد یک عملیات بغرنج و پیچیده برای فرایند بازیابی سیستم مورد نیاز خواهد بود. در گذشته کوشش برای اعمال سیستمهای حفاظتی محلی مانند رله‌های زیر فرکانس و رله‌های زیر ولتاژ بود. اما از آنجایی که اثرات چنین خطاهای سهمگینی محلی نبوده بلکه کلی و فراگیر می باشد از اینرو ایجاد یک سیستم حفاظتی اصلاحی پیشنهاد گردیده می باشد. در حالت کلی چنین سیستم حفاظتی را اصطلاحا، طرح حفاظتی ویژه (SPS: Special Protection Scheme) گویند.

از یک طرف جزیره شدن سیستم معمولا یک پدیده نادر و یا غیر محتمل می‌باشد که به نظر می‌رسد ارزش توجه خاص به آن وجود ندارد از طرف دیگر اثرات مهم جزیره شدن پسیو (بدون کنترل) سیستم، چه بر روی شبکه قدرت و چه در مصرف کننده‌گان باعث توجه زیاد و تمرکز روی این پدیده شده می باشد. در اقدام بسیاری از الگوهای جزیره‌سازی بر اساس تجربیات مهندسین استوار بوده و فاقد هرگونه تحلیل قوی نظری و یا عملی می باشد. پس توجه ما بر روی توسعه یک الگوی جزیره‌سازی مناسب با در نظرگرفتن دینامیک سیستم و ساختار شبکه می باشد. این روش جزیره‌سازی شبکه قدرت را به جزایر کوچکتری که دارای ظرفیت کمتری نسبت به شبکه اصلی هستند می‌شکند به طوری که نیازمندیها و مزایای لازم برای بازیابی سریع سیستم را نیز دربر داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word