شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

مرور کارهای گذشته

از سال 1984 که ایده­ی اولیه بازسازی SR توسط تی­سای و هانگ [24] مطرح گردید، تا به امروز، این بخش به یکی از فعال­ترین زمینه­های تحقیقاتی در حوزه پردازش تصویر تبدیل شده­می باشد. تکنیک­های زیادی در دو دهه اخیر از حوزه فرکانس تا حوزه فضایی، و از رویکرد پردازش سیگنال به رویکرد آموزش ماشین مطرح شده­می باشد. به گونه عمده کارهای اولیه روی فراتفکیک­پذیری، تئوری مطرح شده در[24] را با جستجوی خواص جابجایی و اعوجاج تبدیل فوریه دنبال می­نمود. با این حال، روش­های حوزه فرکانس در مدل کردن سیستم عکسبرداری بسیار محصور هستند، در حالیکه مسائل حقیقی دارای مدل­های پیچیده­تری می­باشند. امروزه اکثر محققان مسئله SR را در حوزه فضایی مطرح می­کنند. از مهمترین علل این انتخاب به قابلیت انعطاف­پذیری در مدل کردن انواع خرابی­ها در این حوزه تصریح می­گردد. هدف این فصل معرفی و تبیین بعضی از تکنیک های اساسی SR، مزایا و معایب هرکدام می باشد. با مطرح کردن مدل سیستم عکسبرداری، این فصل را شروع می­کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word