عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

تعریف تابع سیم پیچ:

برای اینکه مفهوم تابع سیم پیچ بطور واضح اظهار گردد، ماشین ساده ای که در شکل (3-1) ارائه شده را در نظر بگیرید . در این نوع ماشینها یک روتور استوانه ای شکل هست، که داخل استاتور استوانه ای  شکل بصورت مستقیم قرار گرفته می باشد. شعاع داخلی استاتور  و شعاع  خارجی روتور  می باشد. فاصله هوایی ماشین ، یکنواخت و نسبت  به شعاع روتور کوچک در نظر گرفته می گردد. یک سیم پیچ که حامل جریان iاست بطور پیوسته در سراسر فاصله هوایی قرار گرفته می باشد. در حقیقت این سیم پیچ می تواند سیم پیچ استاتور یا روتور باشد. اما به دلیل  اینکه موتوری که ما در اینجا در نظر گرفتیم ساکن می باشد، لازم نیست سیم بندی  وابسته به روتور یا استاتور در نظر گرفته گردد.

در شکل (3-1) سیم بندی در فاصله هوایی بصورت دلخواه قرار گرفته می باشد. برای موتورهای کوچک، این حالت واقعاً هست، زیرا سیم بندی عملاً با بهره گیری از یک اتصال انعطاف پذیر به سختی می تواند به لایه روتور یا استاتور اضافه گردد. فرض کنید که محور Z یک سیم پیچ درمختصات استوانه ای در جهت محور چرخش باشد. و یک نقطه مرجع در جهت چرخش محیط فاصله هوایی با عنوان0  در نظر گرفته گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word