عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1-2-مقدمه[11]

اندازه گیری فرکانس بعضی هارمونیک ها در جریان موتورهای القایی مناسب برای سنجش بدون حسگر سرعت موتورهای القایی در راه اندازهای سرعت متغیر می باشد.

عوامل اصلی تولید کننده ی این هارمونیک ها mmf و نفوذ پذیری مغناطیسی شیارهای استاتور و روتور می باشد. در مدل سازی موتور القایی به روش تابع سیم پیچ، تابع فاصله هوایی یکنواخت فرض صرف نظر می گردد. در این مقاله، اثر شیارها در مدل سازی موتور القایی قفس سنجابی به روش تابع سیم پیچ مطالعه می گردد. برای این مقصود، آغاز روش محاسبه اندوکتانس های خودی و متقابل مدارهای استاتور و روتور به همراه مشتق این اندوکتانس ها نسبت به جایگاه روتور ارائه می گردد به نحوی که تابع فاصله هوایی معکوس حاوی اثر شیارها به شکل واقعی شان می باشد. سپس رفتار موتور القایی مورد شبیه سازی قرار گرفته و مؤلفه های فرکانسی ایجاد شده در اندوکتانس ها و گشتاور القایی و جریان خط استاتور مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل حاکی از تشدید هارمونیک های جریان و گشتاور موتور در اثر شیارهای روتور و استاتور می باشد. مورب کردن شیارهای روتور راهکاری برای جبران این موضوع می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word