تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه عیوب اولیه در ماشین های القایی : [8و7]

در این قسمت، عیوب و خطاهایی که ممکن می باشد در یک ماشین القایی پدید آید مطالعه گردیده و عوامل به وجودآورنده آنها و تا حدودی تشخیص این خطاها مورد مطالعه قرار گرفته اند . عیوب به دو دسته، خطاهای الکتریکی و مکانیکی تقسیم بندی شده اند البته ممکن می باشد خطاهایی در اثر پدید آمدن هر دو نوع عیب الکتریکی و مکانیکی رخ دهد .

در حالت کلی خطاهای بسیار مهمی که در یک ماشین الکتریکی می تواند اتفاق بیفتد به تبیین ذیل می باشد :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • خطای استاتور که در نتیجه باز شدن یا اتصال کوتاه شدن یک تعداد زیادی از سیم پیچها در یک فاز استاتور ایجاد می گردد.
 • اتصال های نامناسب در سیم پیچی های استاتور
 • شکست میله روتور یا شکست حلقه انتهایی روتور[1]
 • اختلالات[2] استاتیکی یا دینامیکی شکاف هوایی
 • خمیدگی شفت[3] که در نتیجه سائیدگی بین استاتور و روتور می تواند ایجاد گردد
 • خطاهای گیربوکس و یاتاقانها

این خطاها به وسیله یک یا چند تا از عواملی که در زیر آورده شده می باشد می تواند ایجاد شوند .

 • نامتعادل بودن ولتاژ و جریان خط فاصله هوایی
 • افزایش پالسهای گشتاور
 • افزایش تلفات و کاهش در راندمان
 • گرمایشی خیلی زیاد

روشهای تشخیص، جهت خطاهایی که در بالا گفته گردید ، مستلزم انواع مختلفی از علوم و تکنولوژی ها می باشد که بعضی از این روشهای تشخیص در زیر آمده می باشد .

Rotor end – ring -5

[2]– Irregularities

– Bend shaft7

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word