تکه هایی از این پایان نامه :

عوامل موثربرروندتجدید ساختار

  • کارایی

یکی از عوامل کلیدی اصلاحات صنعت برق افزایش کارایی بود. دولت ها به دنبال بحران نفتی 1973 پی بردند که سرمایه­گذاری آن­ها در بخش برق جوابگوی تقاضای روز­افزون الکتریسیته نخواهد بود. پس تغییرساختارصنعت برق با تأکید برایجاد بازارهای رقابتی     می­توانست منجر به بهره گیری بهینه  ازمنابع وافزایش کارایی گردد.

  • پیشرفت های جدید درفن آوری

پیشرفت فن آوری عامل مهم دیگر برای تغییرساختاربود. دو نوآوری درصنعت برق اثرعمده ای در خصوصی سازی این صنعت داشت:

اولین نوآوری دستیابی به فن آوری ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی بود. بکارگیری نیروگاه های سیکل ترکیبی با سطح اطمینان بالاتر و ابعاد کوچکترمی­تواند امکان عرضه برق را باتوجه به افزایش تقاضا مهیا سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دومین نوآوری امکان بکارگیری اطلاعات در مدیریت صنعت برق بود. امکان دستیابی سریع به اطلاعات مربوط به هزینه های تولید برق نیروگاه های مختلف از طریق شبکه­های مخابراتی وکامپیوتری پرسرعت، ایجاد بازارهای عمده فروشی برق و اداره بازارهای یکپارچه برق را میسر می­سازد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word