عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل های اجرایی ساختار صنعت برق

طی زمان های طولانی برق به عنوان یک کالای استراتژیک تحت کنترل دولت و یا شرکت­های انحصاری تولید و عرضه بود. اما در طی دو دهه گذشته به این ایده که تولید، انتقال و توزیع نیروی برق بایستی دارای انحصار طبیعی باشد باشک و تردید نگریسته شده می باشد.

یک کشوربا انحصارکاملا عمودی سیستم برق که درآن تولید، انتقال وتوزیع برق تحت کنترل دولت می باشد، برای رسیدن به یک بازار رقابتی ایده آل، نمی­تواند ناگهان از سیستم کاملا متمرکزوارد سیستم بازار آزاد کاملا رقابتی گردد. درواقع بین این دوحالت گونه های متفاوتی از بازارها وجوددارند، که کشورهای مختلف با در نظر داشتن جایگاه خاص خود، هرکدام در یکی ازاین بازارها قرارمی گیرند. لذا دراین قسمت به مطالعه این بازارها، معایب و مزایای آن­ها پرداخته خواهد گردید. لازم به تذکر می باشد که این مدل­ها در یک اقتصاد بسته مورد مطالعه قرار گرفته­اند و درصورتی که امکان تبادل و ترانزیت برق در یک اقتصاد جهانی به صورت آزادفراهم گردد، می­توان مدل­های جدیدی را به آن اضافه نمود[7].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چهار الگوی عملی نظاره شده درکشورها شامل موارد زیر می باشد:

  • انحصاریکپارچه عمودی
  • انحصارخریدار
  • رقابت در بازارعمده فروشی
  • اختیارکامل مشتری درانتخاب عرضه کننده برق

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word