تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    چارچوب تخمین M

تخمین تصویر وضوح بالا، منحصرا توسط مشاهدات کم وضوح صورت نمی­گیرد، بلکه  این تخمین بر اساس پیش فرض­های زیادی نظیر نویز یا مدل­های حرکت می باشد. این مدل­ها قرار نیست دقیقا مشابه با واقعیت باشند، بلکه آنها صرفا فرمولاسیون مناسب ریاضی از بعضی اطلاعات پیشین کلی هستند. از بسیاری از تخمینگرهای موجود که تصویر HR را از مجموعه­­ای تصاویر کم وضوح و نویزی تخمین می­زند، روشی که تخمین بهینه­ای از فریم وضوح بالا را مبتنی بر فرضیات مشخص برروی نویز و داده را به ما دهد، انتخاب می­گردد. هنگامی که مفروضات اساسی از داده ها و مدل نویز، داده­های اندازه گیری شده را صادقانه توصیف نکند، عملکرد تخمینگر تنزل می­یابد.

به علاوه، وجود نقاط پرت[1] ، منجر به تخمینی نادرست خواهد گردید. به گونه کلی، روشی که جواب بهینه­ای را برای کلاس محدودی از داده­ها و مدل نویز بدهد، ممکن می باشد موثرترین روش نباشد. در اغلب موارد، روش­های تخمینی که به خطاهای مدل­سازی و داده حساس نیستند، ممکن می باشد نتایج بهتر و پایدارتری تولید کند.

[1] Outliers

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word